Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2008

το παιρνουν...

...με το στόμα
(το πρωτάθλημα)