Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Απλή αριθμητική


42-27-17
Απλή αριθμητική
Τι Δεν Καταλαβαίνετε?