Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010


Ότι και να κάνουν ό,τι και να πουν ένα είναι το σίγουρο.....''ΔΕΝ ΘΑ ΜΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΒΑΖΕΛΕ ΒΑΖΕΛΕΕ''