Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Χάρτης Ευρωπέους

Ο ανανεωμένος χάρτης του Ευρωβάζελου, συμπληρωμένος με το τελευταίο του κατόρθωμα!ΜάλαΓα, πιο μαλαγα, πάρ'το από πίσω, πιο μαλαγά!