Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Ανέκδοτα στο... twitter

Επισκεφθείτε το twitter και διαβάστε τα ανέκδοτα! Έχουν μεγάλη πλάκα!