Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

Κορόιδα

Πρόεδρε πρόσεχε μην σε πιάσουν κορόιδο.