Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Εκεί που έχω μεθύσει εγώ...

(thnx pasalimanius)