Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Νομίζετε ότι ο βάζελος αντέχεται χωρίς βοήθημα;