Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Οπαδοί και Φιλικά


Ενώνουμε και μεις την φωνή μας με τα σπόρια του βορρά.
Είναι δυνατό να απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών
και στα φιλικά παιχνίδια?