Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Το πράσινο τσίρκο.Τσίρκο πέρασε ο βάζελος απο τη Καβάλα.