Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

Oι πρωταθλητές του καλοκαιριού.