Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Πράσινο παρασκήνιο

Από την εφημερίδα "στο καρφί" της 30-12-2010