Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

εεε, οοο, κόκκινο τον βάψαμε τον πύργο τον λευκό